Strokenfrezen.nl

Strokenfrezen

Op veengrond maïs verbouwen is eigenlijk nog nooit echt een succes geweest, deze grondsoort heeft tijdens de oogst te weinig draagkracht voor de zware machines. Een oplossing is om eerder te oogsten door midden van maïs onder folie, hierdoor kan je eventueel eerder zaaien en daardoor ook oogsten en zo de natte periode voor zijn. Een nadeel van deze methode is dat het relatief duur is.

 

Een andere optie is strokenfrezen, minimale grondbewerking, maximale bemesting en behoud van draagkracht door de oude graszode. Het is mogelijk om eventueel de eerste snede grasgewas van het perceel te halen en direct daarna maïs in stroken te zaaien. Win-win-situatie!

 

Op deze website een kleine impressie van de werkzaamheden van een BCW strokenfrees op veengrond in het friese Vegelinsoord en omstreken. Op de foto's en filmpjes is te zien dat strokenfrezen mogelijk is op grasland, maar natuurlijk ook op bouwland.

 

Voordelen

Enkele voordelen van strokenfrezen zijn:

New Holland T7.220 + GPS

Begin 2013 is de New Holland TM155 ingeruild voor een New Holland T7.220, deze nieuwe aanwinst is uitgerust met een GPS systeem. Het GPS-systeem dat werkt op een RTK signaal is op 2 centimeter nauwkeurig en beschikt over een landelijke dekking. Door middel van het GPS systeem is het mogelijk om een hogere productiviteit te halen, een groot voordeel is dat je een paar 'banen' kan overslaan en toch komt het nog exact uit, dit is ook in het eerste filmpje te zien. Bijkomend voordeel is dat werken met een GPS systeem veel minder vermoeiend voor de chauffeur is.

 

Bemesten op GPS

Het is mogelijk om met een speciale bemester op 75 centimeter te bemesten, uiteraard gebeurd dit op GPS. Omdat het perceel in de computer wordt opgeslagen kan later op exact dezelfde plek met behulp van het GPS systeem gezaaid worden. Omdat strokenfrezen een niet kerende grondbewerking is gaan er minimale voedingstoffen verloren, hierdoor worden hogere opbrengsten gehaald.

 

Roadrunner (NMB1101)

Met het relatief nieuwe snijmaisras NMB1101 (Roadrunner) hebben wij in Friesland inmiddels zeer goede resultaten geboekt. Roadrunner valt onder in de categorie Kort groeiseizoen Krachtvoer Maïs (KKM) en kan na circa 18 á 19 weken onder goede weersomstandigheden geoogst worden. Helemaal op veengrond is het in combinatie met het strokenfrezen een absoluut top product en konden wij de mais zonder problemen van het land krijgen.

 

In de voorgaande jaren hadden wij op de veengrond regelmatig moeite om de mais van het land te krijgen, met kleine kippers rijden of rupsdumpers huren was dan een eventuele oplossing om structuurbederf aan de percelen te voorkomen. Met de komst van het maïsras Roadrunner al dan niet in combinatie met gegranuleerde startmeststof Physiostart én strokenfrezen is het in Noord- en West-Nederland nu ook mogelijk om kwalitatief hoogwaardige maïs te verbouwen.

 

Download PDF-bestand NMB1101 (Roadrunner)

 

Diverse maïsrassen mogelijk

In tegenstelling tot Roadrunner is het uiteraard ook mogelijk om een vroeg-, middenvroeg of laat maïsras in combinatie met de strokenfrees te zaaien. Het is natuurlijk mogelijk om op een oud maisperceel de strokenfrees in te zetten. De eerste snede grasgewas binnen te halen is al niet meer van toepassing, het kan hierdoor overbodig zijn om voor een ultravroeg maïsras te kiezen. Als de weersomstandigheden het toelaten is het in principe mogelijk om ieder maïsras te zaaien.

 

Op diverse locaties zijn er in de voorgaande jaren op bouwland goede resultaten geboekt met een vroeg- en middenvroeg maïsras van Movo-zaden. Ondanks dat hier de oude graszode niet meer aanwezig was, is het draagvermogen aanzienlijk hoger omdat de toplaag niet over de gehele oppervlakte is los gemaakt. Op deze manier is het dus mogelijk om meerdere jaren op bouwland maïs te verbouwen.

Achtergrondinformatie strokenfrees

De 8-rijige BCW strokenfrees is aangeschaft bij Van den Berg Mechanisatie uit het utrechtse Kockengen en is voortgekomen uit het project Maisteelt in stroken. Het project Maisteelt in stroken wordt gefinancierd door het Ministerie van EL&I vanuit de demoregeling "Schoon en Zuinig" voor stimulering van energiezuinige en schone technieken in de Nederlandse landbouw. Voor meer informatie over dit project bezoek www.maisteeltinstroken.nl.

 

Fotoimpressie

Een kleine fotoimpressie op diverse percelen, ook een paar foto's van de maisoogst met minimale insporing en structuurbederf.

Seizoen 2016

Seizoen 2015

Seizoen 2013

Seizoen 2012

Geen stress, strokenfrezen en zaaien op GPS